ΝΕΕΣ Μπασοπαγίδες για απορρόφηση χαμηλών συχνοτήτων

mpasopagides basstrap metsovio

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της σχεδίασε και κατασκεύασε ηχο-απορροφητικά στοιχεία χαμηλών συχνοτήτων (μπασοπαγίδες) ALPHAcoustic-TRAP. Όπως είναι γνωστό οι χαμηλές συχνότητες είναι ο πιο ύπουλος εχθρός της ακουστικής ιδιαίτερα σε μικρά δωμάτια ηχογραφήσεων – studio.  Οι χαμηλές συχνότητες, ως γνωστών, έχουν μεγάλο μήκος κύματος, π.χ. η συχνότητα 100 Hz έχει μήκος κύματος περίπου 3,5 m. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση του.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο προϊόν το οποίο να απορροφά αποτελεσματικά τις χαμηλές συχνότητες, προχωρήσαμε στη μελέτη διαφόρων τύπων και διατάξεων ηχο-απορροφητικών συνδυασμών για την απορρόφηση χαμηλών συχνοτήτων. Στη συνέχεια κατασκευάσαμε ένα μεγάλο αριθμό από πρότυπα δοκίμια το οποία ελέγχθηκαν στον πρότυπο θάλαμο αντήχησης του εργαστηρίου ηχοτεχνίας Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ο συντελεστής ηχο-απορροφησης (αn) μετρήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του ISO 354: «Acoustics—Measurement of Sound absorption in a reverberation room»

Τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής αυτής έρευνας παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο συνέδριο Ακουστικής στην Κέρκυρα 2012 με εισηγητή τον Κο Θεόδωρο Αργουδέλη με τίτλο «Πειραματική έρευνα ανάπτυξης ηχοαπορροφητικών χαμηλών συχνοτήτων»

Οι μπασοπαγίδες ALPHAcoustic-TRAP λειτουργούν με βάση τις διαφραγματικές μεμβράνες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του πλαισίου.

Βάση της εμπειρίας που αποκτήθηκε, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τα εσωτερικά διαφραγματικά υλικά στις μπασοπαγίδες, ώστε να στοχεύσουμε αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιοχές ηχο-απορρόφησης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Call now button
+30 210 6779 875