Τοποθέτηση από μεταλλικά ηχοπετάσματα στα Ελληνικά Πετρέλαια

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την μελέτη και εγκατάσταση από μεταλλικά ηχοπετάσματα στο νέο διοικητήριο του οργανισμού «Ελληνικά Πετρέλεα» στον Ασπρόπυργο. Τα Ελληνικά Πετρέλαια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας και ήταν τιμή μας να επιλεχθούμε για την επίλυση του προβήματος του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση από μεταλλικά ηχοπετάσματα της εταιρείας μας.

Η εφαρμογή περιλάμβανε τοποθέτηση από μεταλλικά ηχοπετάμσατα ALPHAfon-MB σε κατάλληλη απόσταση από ψύκτη κλιματισμού στο νέο Βιοκλιματικό κτήριο του διοικητηρίου.

Αντικείμενο της εφαρμογής ήταν η μείωση του θορύβου από την λειτουργία των ψυκτών κλιματισμού σε χώρους εργασίας εντός του κτηρίου.

Μετά την τοποθέτηση από τα μεταλλικά ηχοπετάσματα, εκτελέστηκαν σειρά ηχομετρήσεων για την διαπίστωση της μείωσης του θορύβου στο δώμα του κτιρίου αλλά και εσωτερικά των γραφείων του κτηρίου. Με τον τρόπο αυτό είχε οριοθετηθεί αριθμητικά ο στόχος για την απαιτούμενη ηχομόνωση, κάτι που επαληθεύτηκες με τις ηχομετρήσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Call now button
+30 210 6779 875