Διαχωριστικά Γραφείων με ηχοαπορροφητικά υλικά και προστασία από κορονοϊό COVID 19

H σύγχρονη αρχιτεκτονική γραφείων προωθούσε τα τελευταία χρόνια τις ανοιχτές ομάδες εργασίες με openspace γραφεία τα οποία αύξαναν την επικοινωνία και την ομαδικότητα μεταξύ των ομάδων.

Λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό (COVID 19) και της ανάγκης για μείωση της πύκνωσης των εργαζομένων στους χώρους γραφείων η αρχιτεκτονική των γραφείων αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Κύριο μέλημα των διοικήσεων, των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικούκαι των μηχανικών είναι η δημιουργία χώρου εργασίας που θα εξασφαλίζουν αίσθημα ασφάλειας και διαμερισματοποίησης με ηχομονωτικά υλικά όπως plexiglass και τζάμι.

Αυτή η νέα ανάγκη δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση όμως να λύνει ένα πρόβλημα (διαμερισματοποίηση) και να δημιουργεί ένα άλλο (αντήχηση και θορυβώδες περιβάλλον). Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει μία νέα σειρά προϊόντων τα οποία πάντα με προτεραιότητα την ηχοαπορρόφηση και τη σωστή ακουστική των γραφείων καλύπτουν τις νέες ανάγκες που δημιουργεί ο  κορονοϊός (COVID19).

Όπως είχε αναλυτικά αναφερθεί στο σχετικό άρθρο μας από τον Μάρτιο του 2017 η ακουστική ποιότητα (με ηχοαπορροφητικά υλικά) αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη παραγωγικότητα του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό σκληρά υλικά (τύπου plexiglass) τα οποία φαινομενικά καθαρίζονται εύκολα και εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υγειονομικές προδιαγραφές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και αφού εξετασθεί αν υπάρχει η απαιτούμενη ηχοαπορρόφηση στον χώρο.

Σε αυτές τις κρίσιμες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που δημιουργεί ο  κορονοϊός με τη πανδημία COVID 19 είναι σημαντικό η σχεδίαση των χώρων εργασίας να είναι ανθρωποκεντρική και να εξασφαλίζει εκτός από παραγωγικότητα  ασφάλεια και υγιεινή. Ο θόρυβος, η αντήχηση και η έλλειψη ιδιωτικότητας (privacy), αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές παραμέτρους για τη ψυχική υγεία των εργαζομένων και  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση.

Για όσους όμως επιμένουν στην χρήση των διάφανων διαχωριστικών / προστατευτικών με Plexiglas,δημιουργήσαμε πρόσφατα μια ΝΕΑ σειρά διαχωριστικών/προστατευτικών τα DIVISO στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν πρόσθετα ηχοαπορροφητικά «μαξιλαράκια», τα οποία δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του Plexiglas.Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η μερική οπτική επικοινωνία,ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ηχοαπορρόφηση στην περιοχή της ομιλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηχοαπορροφητικά προϊόντα μας και τις λύσεις σε ηχοαπορροφητικά υλικά που μπορούμε να προσφέρουμε σε χώρους γραφείων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106779875 και στο info@alphacoustic.com

Call now button
+30 210 6779 875