Ακουστική και παραγωγικότητα στα γραφεία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε σχέση με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες η επίπτωση του ανεπιθύμητου ήχου ή θορύβου αποτελεί ένα σημαντικό και δημοφιλές θέμα μελέτης παγκοσμίως. Ο θόρυβος φαίνεται να προκαλεί απο-συγκέντρωση, εκνευρισμό και μείωση της επίδοσης των εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει υπάρξει μια αλλαγή στην αρχιτεκτονική διάταξη των χώρων γραφείων. Από την παραδοσιακή διάταξη του κλειστού με τοίχους γραφείου σε ότι σήμερα ονομάζεται ανοικτό γραφείο (open space office). Στο ανοικτό γραφείο δεν υπάρχουν εμπόδια που να «σκιάζουν» ηχητικά τους εργαζόμενους και ομιλητές. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει την δημιουργία συνεργαζόμενων χώρων, δημιουργείται μια ατμόσφαιρας που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση, την συζήτηση και τη δημιουργικότητα. Επί του παρόντος (2017), εκτιμάται ότι το 80% των χώρων γραφείων έχουν την δομή ανοιχτού τύπου.Office acoustics2

Για ορισμένες επιχειρήσεις, αυτό το είδος της διάταξης προσφέρει ακριβώς αυτό που περιμέναμε: μια ανοιχτή, συνεργατική και διαδραστική ατμόσφαιρα που βασίζεται στην αμεσότητα της επικοινωνίας. Για άλλους, τα γραφεία ανοικτού τύπου έχουν δημιουργήσει ένα λιγότερο παραγωγικό, επεμβατικό και θορυβώδη χώρο.

Για το λόγο αυτό χώρος γραφείων ανοικτού τύπου για μερικούς λειτουργεί κανονικά και για άλλους όχι. Το γεγονός αυτό εξαρτάται από το τι είδος της εργασίας που εκτελείται. Για παράδειγμα για μια εταιρεία σχεδιασμού εντύπων η ανοιχτή ατμόσφαιρα είναι εποικοδομητική και επιτρέπει στους σχεδιαστές να κάνουν ερωτήσεις ελεύθερα για τα σχέδιά τους.

Σε μια εταιρεία που επικρατεί η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ένα γραφείο ανοικτού τύπου θα είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμο και πιθανόν θα απαιτηθεί η λήψη μέτρων ηχοπροστασίας.

2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μέση ηχητική στάθμη σε ένα θορυβόδες γραφείο μπορεί να είναι της τάξης των 75-80 dB(Α), κάτι το οποίο όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα είναι αρκετά υψηλότερη από τη μέση ηχοστάθμη στα συμβατικά κλειστά γραφεία.

Office acoustic productivity

Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Veitch et al., 2002), ο θόρυβος αποτελεί κατά σχεδόν το 75% των αποσπάσεων που παρατηρήθηκαν σε ένα γραφείο ανοιχτού τύπου. Η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός αποτέλεσαν κατά πολύ λιγότερο επιβαρυντικό παράγοντα στην συγκέντρωση του γραφειακού προσωπικού.

acoustic comfort

Λαμβάνοντας επίσης τον βαθμό ικανοποίησης από την διερεύνιση ικανοποίησης που προέκυψε από την σχετική έρευνα (Anderson, 2008) η ακουστική (ιδιοτικότητα και γενικότερη στάθμη θορύβου) συνέλεξε την χαμηλότερη βαθμολογία. Συνδυάζοντας τα δύο διαγράμματα αντιλαμβανόμαστε ότι ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας για την γραφειακή συγκέντρωση του προσωπικού είναι και αυτός με την χαμηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης.

ακουστικη γραφειων

Μία ακόμα έρευνα (Bluyssen et al., 2011) έρχεται να αποδείξει ότι η κακή ακουστική είναι με διαφορά ο πρωταθλητής στο ποσοστό μη ικανοποίησης του γραφειακού προσωπικού ειδικά για γραφεία ανοιχτού τύπου.

ακουστικη γραφειων

 

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι 93% του γραφειακού προσωπικού σε open space γραφεία επηρεάζεται αρνητικά από την κακή ακουστική στον χώρο των γραφείων που εργάζονται.

Από αντίστοιχη έρευνα του Πανεπιστημίου του Sydney επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η έλλειψη ακουστικής ιδιοτικότητας (privacy), σε συνδυασμό με την ηχητική στάθμη αποτελεί κύριο λόγο για την μη ικανοποίηση του προσωπικού.

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ : ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το γεγονός ότι ο θόρυβος αποτελεί μια συνηθισμένη αιτία παραπόνων , εξηγείται από το γεγονός πως οι ήχοι που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου είναι υπαίτιοι για τη δημιουργία διαταραχών. Αυτό αφορά την ένταση αλλά και τη συχνότητα του ηχητικού κύματος. Από την άλλη ένας ήχος σταθερός σε ένταση και ηχόχρωμα προκαλεί λιγότερες διαταραχές από έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο ήχο.

Οι κύριες επιπτώσεις του θορύβου στην εργασία είναι:

  • Απώλεια προσοχής
  • ∆υσκολία συγκέντρωσης/αποµνηµόνευσης
  • ∆υσκολία επικοινωνίας
  • Μείωση απόδοσης
  • Αύξηση πιθανότητας λαθών

Ο Gary Evans µαζί µε µια οµάδα περιβαλλοντικών ψυχολόγων βρήκαν κατόπιν έρευνας ότι ο θόρυβος χαµηλής έντασης προκαλούσε αύξηση του στρες στους εργαζόμενους και  μείωση της διάθεσης για εργασία. Το ενδιαφέρον ήταν ότι οι εργαζόµενοι δεν ανέφεραν οι ίδιοι ενόχληση από το θόρυβο, µιας και αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα αντιληπτός.

Μια οµάδα 40 γυναικών, µέσης ηλικίας 37 χρονών, δούλεψαν για 3 ώρες σε ήσυχο γραφείο, σε αντίθεση µε ισάριθµη οµάδα που δούλευε σε γραφείο µε πολύ θόρυβο. Η δεύτερη οµάδα είχε αυξηµένα επίπεδα άγχους (αυξηµένη έκκριση ανδρεναλίνης), προσπάθησε 40% λιγότερο να λύσει ένα πρόβληµα (το οποίο δεν είχε λύση) και έκανε 50% λιγότερες εργονοµικές εφαρµογές στο χώρο εργασίας τους, σε σχέση µε την πρώτη οµάδα, που δούλευε σε ποιο ησυχα γραφεία.  Να σηµειωθεί ότι οι άνδρες, σύµφωνα µε έρευνες του καθηγητή Τέηλορ, είναι πιο επιρρεπείς στο στρες. Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει είναι διαταραχή της ψυχολογικής ισορροπίας και των συναισθηµάτων, από εσωγενείς παράγοντες, όπως τα υψηλά επίπεδα θορύβου ή θερµοκρασίας, κακός αερισµός και κακές συνθήκες γενικότερα, κ.α.

Ως συναίσθηµα ορίζεται στην ψυχολογία, «η κατάσταση που περιλαµβάνει το προσωπικό βίωµα, την έκφρασή του σε επίπεδο συµπεριφοράς και τις φυσιολογικές αλλαγές του ανθρώπινου οργανισµού που το συνοδεύουν».

Ειδικότερα, εξωγενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες, µπορούν να µπλοκάρουν τις επιµέρους ικανότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, αποσπώντας τον συναισθηµατικό έλεγχο από τα άτοµα με αποτέλεσμα να το οδηγεί σε συγκρούσεις µε τον εαυτό τους ή και τους γύρω του. Αυτό συνεπάγεται σωµατικά και ψυχολογικά συµπτώµατα, που συνδυαστικά, οδηγούν το άτοµο σε δυσάρεστες καταστάσεις

Επεκτείνοντας λοιπόν, την επίδραση του θορύβου στον επαγγελµατικό χώρο, γίνεται σαφές ότι η µειωµένη απόδοση των εργαζοµένων συνεπάγεται περισσότερες, εργατοώρες, υπερωρίες, καθυστέρηση παραγωγικής διαδικασίας, αύξηση κόστους παραγωγής.

 

4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας αναφοράς δεν είναι να παρουσιάσει κάποια καινοτόμα επιστημονική ανακάλυψη ή να ενημερώσει για κάποια πρωτοποριακή λύση για το πρόβλημα της ακουστικής στα open plan γραφεία. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε για τη σημαντικότητα της σωστής ακουστικής στο γραφειακό περιβάλλον και να αναδείξουμε το γεγονός ότι η σωστή ακουστική δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια ορθή επιχειρηματική κίνηση βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένα αναφορά παραπέμπει σε μελέτες και δεδομένα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

5. ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η ηχητική μετάδοση για χώρους γραφείου χωρίζεται κυρίως στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες. Η παρούσα αναφορά θα ασχοληθεί κυρίως με τον απευθείας και εξ’ανακλάσεως μεταδιδόμενο θόρυβο που αποτελεί και το κύριο πρόβλημα στους γραφειακούς χώρους.

Για μετάδοση θορύβου μέσα από δομικά ή μηχανολογικά περάσματα (νούμερο 4) δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.

  1. Απευθείας
  2. Από Ανάκλαση
  3. Από περίθλαση
  4. Από μετάδοση

Για την επίλυση της ηχητικής μετάδοσης με τους παραπάνω τρόπους ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

Απευθείας

Τοποθέτηση αυτοφερόμενων ή επιτραπέζιων πλαισίων τύπου ALPHAcoustic AM.Desk με σκοπό την ηχητική σκίαση μεταξύ των ομιλητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ακουστικά αυτά διαχωριστικά έχουν αμφίπλευρα ηχο-απορροφητικά στοιχεία και διαθέτουν εσωτερικό ηχομονωτικό πυρήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ύψος ενός ενήλικα, το καθαρό ύψος του πλαισίου προτείνεται να είναι τουλάχιστον 50 cm από το επίπεδο του γραφείου. Ακολουθούν αντίστοιχες εφαρμογές επιτραπέζιων ακουστικών πλαισίων σε έργα μας:

Από Ανάκλαση

Για την μείωση του εξ’ανακλάσεως παραγόμενου θορύβου απαιτείται η τοποθέτηση ηχο-απορροφητικών προϊόντων, που θα καλύψουν τις σκληρές ανακλαστικές επιφάνειες των τοίχων οροφών και του δαπέδου. Η πρόκληση στο σημείο αυτό είναι η αρχιτεκτονική και εργονομική εναρμόνιση των ηχο-απορροφητικών προϊόντων στον χώρο. Συνήθως τέτοιες επεμβάσεις γίνονται στην οροφή και σε κάποια διαθέσιμα τμήματα τοιχοποιίας.

Ακολουθούν φωτογραφίες από αντίστοιχες εφαρμογές ακουστικών πλαισίων τοποθετημένα σε τοίχους και οροφές:

Εφαρμογές Ηχομόνωσης σε γραφείο

Συνεπώς για την βέλτιστη ηχητική απόδοση και αύξηση της παραγωγικότητας, προτείνεται η αντιμετώπιση της απευθείας αλλά και της εξ’ ανακλάσεως ηχητικής μετάδοσης.

Όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα με κόκκινο χρώμα είναι ο χρόνος αντήχησης χωρίς μέτρα ακουστικής βελτίωσης. Το πρώτο βήμα για την μείωση της απευθείας ηχητικής μετάδοσης ήταν η τοποθέτησης των ALPHAcoustic AM.Desk. Με την παρέμβαση αυτή βελτιώθηκε αισθητά η απευθείας ηχητική μετάδοση, αλλά ο χρόνος αντήχησης δεν μειώθηκε σε επιθυμητά επίπεδα.

Στη συνέχεια προστέθηκαν ηχοαπορροφητικά πλαίσια ALPHAcoustic AP στους τοίχους και ALPHAcoustic AP Cloud στην οροφή με αποτέλεσμα την πτώση του χρόνου αντήχησης στα επιθυμητά επίπεδα.

 

Παρατίθενται αποτελέσματα ηχητικών μετρήσεων Πρίν και Μετά τις παραπάνω ηχητικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένη εφαρμογή.

RT1

Θέση 1. Χρόνος αντήχησης πριν και μετά την εγκατάσταση των ηχο-απορροφητικών επεμβάσεων

RT2

 

Θέση 2. Χρόνος αντήχησης πριν και μετά την εγκατάσταση των ηχο-απορροφητικών επεμβάσεων.

 RT3

Θέση 3. Χρόνος αντήχησης πριν και μετά την εγκατάσταση των ηχο-απορροφητικών επεμβάσεων.

 RT4

Θέση 4. Χρόνος αντήχησης πριν και μετά την εγκατάσταση των ηχο-απορροφητικών επεμβάσεων.

 

6. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη (Schiavon and Altomonte, 2014) η συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης δεν ενδιαφέρεται για την ακουστική βελτίωση του γραφειακού χώρου. Συγχρόνως το 70% των εργαζομένων θεωρεί ότι η παραγωγικότητά τους είναι μειωμένη λόγω της κακής αρχιτεκτονικής ακουστικής στο γραφείο, η οποία προκαλεί αντήχηση και υψηλά ποσοστά θορύβου.

ACOUSTICS IN offices

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης εξοικονόμησης χρημάτων σε περίπτωση βελτίωσης της ακουστικής στα γραφεία είναι εντυπωσιακά. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για μεγαλύτερα κέρδη από την ριζική αλλαγή της διάταξης του γραφείου ή αύξηση λοιπών παραγόντων της άνεσης του προσωπικού.

 

 

 

 

ACOUSTICS IN offices and productivity

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την βέλτιστη τεχνοοικονομική ακουστική επέμβαση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106779875 ή στο  info@alphacoustic.com.

Call now button
+30 210 6779 875