Ηχομόνωση γραφείου – Συνδυάζεται η Ακουστική Βελτίωση και ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός;

ALPHAcoustic Desk - Ηχοαπορροφητικά Πάνελ Γραφείου

Το πρόβλημα

Σε σχέση με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες η επίπτωση του ανεπιθύμητου ήχου ή θορύβου αποτελεί ένα σημαντικό και δημοφιλές θέμα μελέτης παγκοσμίως. Ο θόρυβος φαίνεται να προκαλεί εκνευρισμό, δυσκολία επικοινωνίας και μείωση της επίδοσης των εργαζομένων. Τί συνεπάγεται αυτό; Περισσότερες εργατοώρες, υπερωρίες, καθυστέρηση παραγωγικής διαδικασίας και αύξηση του κόστους παραγωγής.

Έχει υπολογιστεί πως η μέση ηχητική στάθμη σε ένα θορυβώδες γραφείο μπορεί να είναι της τάξης των 75-80 dB(Α). Μάλιστα, η έρευνα Bluyssen et al., 2011 έρχεται να αποδείξει ότι η κακή ακουστική είναι με διαφορά ο πρωταθλητής στο ποσοστό μη ικανοποίησης του γραφειακού προσωπικού ειδικά για γραφεία ανοιχτού τύπου.

Ποσοστά μη ικανοποίησης προσωπικού σε γραφεία

 

Πώς δημιουργείται & αντιμετωπίζεται;

Η ηχητική μετάδοση θορύβου χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:Noise-Transmission-Office

  • Απευθείας μετάδοση
  • Από ανάκλαση
  • Από περίθλαση
  • Από μετάδοση μέσα από δομικά (τοιχοποιία) ή μηχανολογικά περάσματα (κλιματισμός).

Από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, συνήθως το κύριο πρόβλημα στους γραφειακούς και εργασιακούς χώρους προέρχεται από τον απευθείας και από τον εξ’ανακλάσεως μεταδιδόμενο θόρυβο.

Για την αντιμετώπιση του απευθείας  μεταδιδόμενου θορύβου είναι ζητούμενη η ηχητική σκίαση μεταξύ των εργαζομένων. Απλούστερη και πιο αποδοτική λύση αποτελεί η τοποθέτηση αυτοφερόμενων ή επιτραπέζιων πλαισίων (τύπου ALPHAcoustic – Desk). Τα ακουστικά διαχωριστικά έχουν αμφίπλευρα ηχο-απορροφητικά στοιχεία και διαθέτουν εσωτερικό ηχομονωτικό πυρήνα. Για το μέσο ύψος ενός ενήλικα, το καθαρό ύψος του πλαισίου προτείνεται να είναι τουλάχιστον 50 cm από το επίπεδο του γραφείου. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ηχομόνωση.

Ενδεικτικές εφαρμογές επιτραπέζιων ακουστικών πλαισίων/πάνελ:

ALPHAcoustic Desk Projects

Τρόπος μείωσης του εξ’ανακλάσεως παραγόμενου θορύβου αποτελεί η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πάνελ, που θα καλύψουν τις σκληρές ανακλαστικές επιφάνειες των τοίχων οροφών και του δαπέδου. Η πρόκληση στο σημείο αυτό είναι η αρχιτεκτονική και εργονομική εναρμόνιση των ηχο-απορροφητικών προϊόντων στον χώρο. Συνήθως τέτοιες επεμβάσεις γίνονται στην οροφή και σε κάποια διαθέσιμα τμήματα τοιχοποιίας.

Φωτογραφίες από εφαρμογές ακουστικών πλαισίων/πάνελ  ALPHAcoustic – AP σε τοίχους και οροφές:

Εφαρμογές Ηχοαπορρόφησης σε γραφείο

Προκειμένου να γίνει ευκολότερα αντιληπτή και ποσοτική η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών πάνελ και ηχομονωτικών προϊόντων, παρατίθενται αποτελέσματα ηχητικών μετρήσεων από την εταιρεία μας πρίν και μετά απο τις ηχητικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους γραφείων.

Χρόνος Αντήχησης Πρίν και Μετά τις Ηχοαπορροφητικές Επεμβάσεις σε γραφείο
Χρόνος Αντήχησης Πρίν και Μετά τις Ηχοαπορροφητικές Επεμβάσεις σε γραφείο

Τελικά η Ακουστική Βελτίωση αποτελεί μια value for money επιλογή;

Σχετική οικονομοτεχνική μελέτη (Schiavon and Altomonte, 2014), προβλέπει πως η εξοικονόμηση χρημάτων σε περίπτωση βελτίωσης της ακουστικής στα γραφεία είναι εντυπωσιακή. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για μεγαλύτερα κέρδη από την ριζική αλλαγή της διάταξης του γραφείου. Με βάση την ίδια έρευνα υπολογίζεται ότι το 70% των εργαζομένων θεωρεί ότι η παραγωγικότητά τους είναι μειωμένη. Αυτό, λόγω της κακής αρχιτεκτονικής ακουστικής στο γραφείο, η οποία προκαλεί αντήχηση και υψηλά ποσοστά θορύβου. 

Acoustics in offices and productivity

Τα διαχωριστικά γραφείων συνδυάζουν τόσο την ακουστική όσο και την αισθητική βελτίωση ενός χώρου. Επιπλέον βοηθούν στην δημιουργία της αίσθησης ιδιωτικότητας (privacy) και προσωπικού χώρου των εργαζομένων. Αποτελούν επομένως μια απο τις καταλληλότερες επιλογές για παραγωγικότητα, εργονομία και αισθητική σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η σωστή ακουστική δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια ορθή επιχειρηματική κίνηση.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την βέλτιστη τεχνοοικονομική ακουστική επέμβαση και την ηχομόνωση του γραφείου σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106779875 ή στο info@alphacoustic.com.

Call now button
+30 210 6779 875