Τοποθέτηση από μεταλλικά ηχοπετάσματα στα Ελληνικά Πετρέλαια

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την μελέτη και εγκατάσταση από μεταλλικά ηχοπετάσματα στο νέο διοικητήριο του οργανισμού «Ελληνικά Πετρέλεα» στον Ασπρόπυργο.

Η εφαρμογή περιλάμβανε τοποθέτηση από μεταλλικά ηχοπετάμσατα ALPHAfon-MB σε κατάλληλη απόσταση από ψύκτη κλιματισμού σε Βιοκλιματικό κτήριο.

Αντικείμενο της εφαρμογής ήταν η μείωση του θορύβου από την λειτουργία των ψυκτών κλιματισμού σε χώρους εργασίας εντός του κτηρίου.

Μετά την τοποθέτηση από τα μεταλλικά ηχοπετάσματα, εκτελέστηκαν σειρά ηχομετρήσεων για την διαπίστωση της μείωσης του θορύβου στο δώμα του κτιρίου αλλά και εσωτερικά των γραφείων του κτηρίου.

Call now button
+30 210 6779 875