Μετρήσεις

H ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ χρησιμοποιεί προηγμένα όργανα για μετρήσεις ήχου, ικανά για μέτρηση σε ευρύ φάσμα θορύβου και δονήσεων . Οι ηχομετρήσεις ακουστικής χώρου και οι κτιριακες ηχομετρήσεις  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

  • Χρόνος αντήχησης : Ο χρόνος αντήχησης είναι η πιο σημαντική παράμετρος για την ακουστική του χώρου. Ο χρόνος αντήχησης θα πρέπει να ταιριάζει με τη χρήση του δωματίου και να είναι εναρμονισμένος με τον προτεινόμενο από την βιβλιογραφεία χρόνο αντίχησης.
  • Ακουστική χώρου : Μια απλή μέτρηση του χρόνου αντήχησης δεν είναι επαρκής  για να καθοριστεί εάν οι ακουστικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την προβλεπόμενη χρήση του δωματίου. Οι παράμετροι που μπορούν χρησιμοποιηθόυν και να μετρηθούν είναι Impulse response, energy time curves, waterfall plots, frequencies, decay times of modal and others.
  • Ηχομόνωση: Στην κτιριακή ακουστική μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ηχομόνωση, ιδιαίτερα για χώρους όπως γραφεία,κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και οπουδήποτε η ηχομόνωση μεταξύ διαφορετικών χώρων αποτελεί βασική προυπόθεση
  • Μετρήσεις θορύβου. Στις μετρήσεις θορύβου περιλαμβάνονται οι ηχομετρήσεις θορύβου που προκύπτει από βιομηχανικές, μηχανολογικές και περιβαλλοντικές ηχητικές πηγές. Μεταξύ άλλων αυτό συμπεριλαμβάνει ηχομετρήσεις από ψύκτες κλιματισμού, Γεννήτριες, αυτοκινητόδρομους, τραίνα, αεροδρόμια, βιομηχανίες, κλιματιστικά κτλ
Share with:
Call Now Button+30 210 6779 875