Μελέτες

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν.

Η εκπόνηση των μελετών αυτών στηρίζεται στην μεγάλη εμπειρία σε θέματα ακουστικής της μελετητικής ομάδας μας, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας με την χρήση εξειδικευμένων ακουστικών προγραμμάτων και πολύχρονης εμπειρίας σε παρόμοια έργα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται βελτιστοποίηση του σχήματος και των υλικών επένδυσης με σκοπό την επίτευξη άρτιων προδιαγραφών ακουστικής άνεσης.

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε σύνταξη προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή ακουστικών επεμβάσεων. Ενδεικτικές εφαρμογές: σε χώρους συναυλιών, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εκκλησίες, studio ηχογράφησης, home cinema κλπ.

Share with:
Call Now Button+30 210 6779 875