Μελέτες Ακουστικής

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν. Η εκπόνηση των μελετών αυτών στηρίζεται στην μεγάλη εμπειρία σε θέματα ακουστικής της μελετητικής ομάδας μας, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας με την χρήση εξειδικευμένων ακουστικών προγραμμάτων και πολύχρονης εμπειρίας σε παρόμοια έργα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται βελτιστοποίηση του σχήματος και των υλικών επένδυσης με σκοπό την επίτευξη άρτιων προδιαγραφών ακουστικής άνεσης.

Το επιστημονικό δυναμικό της ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ συνεργάζεται στενά με τους αντίστοιχους μελετητές του κάθε έργου, με στόχο την υποστήριξη του έργου τους προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα ακουστικά αποτελέσματα.

Share with:
Call Now Button+30 210 6779 875