Γραφεία

 • Αίθουσα συσκέψεων - ΜΕΤΑ

 • ALPHAcoustic-AB (Baffles) σε αίθουσα συσκέψεων.

 • Αίθουσα συσκέψεων - ΜΕΤΑ

 • Αίθουσα συσκέψεων - ΜΕΤΑ

 • Ακουστική βελτίωση γραφείων

 • Ακουστική Βελτίωση Γραφείων

 • Ακουστική Βελτίωση χώρου εργασίας

 • Βελτίωση Ακουστικής Γραφείου συνεδριάσεων

 • Βελτίωση ακουστικής σε call center

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου συνεδριάσεων

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου ανοιχτού τύπου

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση call center

 • Ακουσιτκή βελτίωση open plan γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση open plan γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση open plan γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση open plan γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου συνεδριάσεων

 • Ακουσιτκή βελτίωση γραφείου

 • Ακουσιτκή βελτίωση κέντρου εξυπηρέτησης

 • Ακουσιτκή βελτίωση μεσιτικού γραφείου

 • Ακουστική Βελτίωση γραφείων στην Ουρουγουάη

 • 3 γραφεία - 3 χρώματα

 • Ακουσιτκή βελτίωση σε γραφείο

 • Ακουσιτκή βελτίωση σε γραφείο

 • Ακουστική βελτίωση σε αίθουσα συναντήσεων

Η παραγωγικότητα επηρεάζεται άμεσα από την ακουστική ενός χώρου. Ο ακουστικός μηχανικός πρέπει να λάβει υπόψη διαφορετικές παραμέτρους για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου όπως, εργονομικούς και αισθητικούς παράγοντες και διαδικασίες.

Στο εργασιακό περιβάλλον, ο ήχος είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετrος. Λαμβάνουμε συχνά παράπονα που περιλαμβάνουν την έλλειψη της ιδιωτικής ομιλίας, υψηλά επίπεδα θορύβου που έχουν ως αποτέλεσμα την απόσπαση της προσοχής των εργαζομένων, άκουσμα ξένων/μη επιθυμητών συνομιλιών

Σε γραφεία τύπου open plan, όπου πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται στον ίδιο χώρο, οι ακουστικές ιδιότητες των διαχωριστικών πλαισίων, τοίχων, οροφής, δαπέδου και τοίχου είναι σημαντικές.