Μεταλλικά Ηχοπετάσματα   ALPHAfon -MB

Μεταλλικά Ηχοπετάσματα ALPHAfon -MB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μεταλλικό ηχοπέτασμα ALPHAfon‐MB αποτελείται από προκατασκευασμένα πλαίσια από γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα. Στα δύο άκρα φέρει διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα αλλά παράλληλα αυξάνει και η αντοχή του σε κάμψη. Εσωτερικά φέρει ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

 

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 32,5 dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα στοιχεία ALPHAfon‐MB αποτελούν μια άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως: Ηχοφράγματα δρόμων ‐ σχολείων ‐ νοσοκομείων και άλλων ακουστικά ευαίσθητων κτιρίων. Επίσης χρησιμοποιείται σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, disco ‐ pub, ωδεία, βιομηχανικούς χώρους. Επίσης ηχοφράγματα μπορούν να περιβάλλουν θορυβώδη μηχανήματα (κλιματιστικά, ηλεκτρ. μετασχηματιστές, αερόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης κ.α.)

 

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 31dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

Επιλεγμένες εφαρμογές Μεταλλικών Ηχοπετασμάτων: