Μεταλλικά Ηχοπετάσματα  ALPHAfon -MB

Μεταλλικά Ηχοπετάσματα ALPHAfon -MB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB αποτελούνται από προκατασκευασμένα πλαίσια από γαλβανισμένη προβαμμένη λαμαρίνα. Στα δύο άκρα φέρουν διαμόρφωση (θηλυκό ‐ αρσενικό) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα αλλά παράλληλα να αυξάνει και η αντοχή τους σε κάμψη. Εσωτερικά φέρουν ηχοαπορροφητικό υλικό ινώδες, υδρόφοβο και άκαυστο κατάλληλης πυκνότητας. Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων αποτελείται από λαμαρίνα διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

 

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 32,5 dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα στοιχεία ALPHAfon‐MB αποτελούν μια άμεση και οικονομική λύση σε προβλήματα ηχοαπορρόφησης σε συνδυασμό με ηχομόνωση και μηχανική αντοχή τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπως: Ηχοφράγματα δρόμων ‐ σχολείων ‐ νοσοκομείων και άλλων ακουστικά ευαίσθητων κτιρίων. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, disco ‐ pub, ωδεία, βιομηχανικούς χώρους. Τα Μεταλλικά Ηχοπετάσματα μπορούν ακόμα να περιβάλλουν θορυβώδη μηχανήματα (κλιματιστικά, ηλεκτρ. μετασχηματιστές, αερόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης κ.α.)

 

Ηχομονωτική Ικανότητα Rw = 31dB.

(Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6.

(Σύμφωνα με ISO 11654:1997)

Επιλεγμένες εφαρμογές Μεταλλικών Ηχοπετασμάτων: