Μελέτες

Αρχιτεκτονική Ακουστική
Αρχιτεκτονική Ακουστική

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν. διαβάστε περισσότερα →

Κτιριακή ηχομόνωση
Κτιριακή ηχομόνωση

Χρησιμοποιούμε ειδικά ακουστικά προγράμματα για την πρόβλεψη μετάδοσης του θορύβου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 12354 διαβάστε περισσότερα →

Περιβαλλοντικός Θόρυβος
Περιβαλλοντικός Θόρυβος

Οι ηχομετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου αφορούν τον θόρυβο που εκπέμπεται προς το περιβάλλον από διάφορες ηχητικές πηγές (κυρίως αφορά μέσα μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας). διαβάστε περισσότερα →

Βιομηχανικός θόρυβος
Βιομηχανικός θόρυβος

Σε περίπτωση που μια βιομηχανική εγκατάσταση είναι στη φάση του σχεδιασμού ή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι ακουστικοί σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτιμώμενης ηχοστάθμης προς το περιβάλλον. διαβάστε περισσότερα →

Ψύξη, θέρμανση και Κλιματισμός
Ψύξη, θέρμανση και Κλιματισμός

Τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού συχνά δημιουργούν και μεταφέρουν θόρυβο και κραδασμούς που συχνά γίνονται πηγή ενόχλησης σε ευαίσθητες κατοικημένες ή εμπορικές περιοχές. διαβάστε περισσότερα →

Θόρυβος στον εργασιακό χώρο
Θόρυβος στον εργασιακό χώρο

Ηχο-μετρήσεις της στάθμης θορύβου και κατά συνέπεια ο έλεγχος στις επιπτώσεις του θορύβου στον εργασιακό χώρο είναι συχνά κύριο μέλημα των μηχανικών σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. διαβάστε περισσότερα →

Μελέτες Δονήσεων
Μελέτες Δονήσεων

Η άκρως εξειδικευμένη ομάδα των μηχανικών μας με εμπειρία στο χώρο από το 1978, μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα κραδασμού και κτυπογενούς θορύβου. διαβάστε περισσότερα →

Επιστημονική δραστηριότητα
Επιστημονική δραστηριότητα

Μια από τις δραστηριότητες της εταιρίας μας είναι και η διεξαγωγή βιομηχανικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με καταξιωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς. Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία και βελτιστοποίηση νέων ακουστικών, ηχομονωτικών και αντικραδασμικών προϊόντων. διαβάστε περισσότερα →