Ηχομόνωση Γεννήτριας σε έργο στην Νιγηρία

 • Ηχομόνωση σε γεννήτρια
  Ηχομόνωση σε γεννήτρια
 • Ηχομόνωση γεννητριας στην Νιγηρία
  Ηχομόνωση γεννητριας στην Νιγηρία
 • Μείωση θορύβου σε γεννήτρια στην Νιγηρία
  Μείωση θορύβου σε γεννήτρια στην Νιγηρία
 • Ηχομόνωση - Νιγηρία
  Ηχομόνωση - Νιγηρία
 • Μελέτη και προμήθεια υλικών για ηχομόνωση
  Μελέτη και προμήθεια υλικών για ηχομόνωση
 • Ηχομονωση γεννήτριας
  Ηχομονωση γεννήτριας

Εφαρμογή: ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επιλέχτηκε για να προβεί σε αναλυτική ακουστική μελέτη, μετρήσεις και να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος από τη λειτουργία της γεννήτριας εργοστασίου στην Νιγηρία.

Παρατηρήσεις: Εκπονήθηκαν κατάλληλα μέτρα ελέγχου του θορύβου ώστε η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Παράπονα των γύρω κατοικιών ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου του θορύβου, προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος. Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδίασε την ηχομονωτική κατασκευή για την προστασία των κοντινών κατοικιών.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MB