Διάφορες εφαρμογές με Ηχοπετάσματα

 • Μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon‐MB

 • Ηχοπετάσματα ALPHAfon-MB

 • Συρόμενη πόρτα σε εφαρμογή ηχοπετάσματος

 • Ηχομονωση μηχανολογικού εξοπλισμού πολυτελούς οικίας

 • Μεταλλικά ηχοπετάσματα σε κλιματιστική εγκατάσταση

 • Ηχομονώση κινηματογράφου ALEKA

 • Μεταλλικά ηχοπετάσματα σε σπίτι για προστασία από θόρυβο δρόμου

 • Ηχομόνωση σε κλιματιστικά οικίας

 • Ηχομόνωση αντλίας σε βιομηχανία

 • Ηχομόνωση συμπιεστή οδοντιατρείου

 • Mεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon-MB

Τα μεταλλικά ηχοπετάσματα ALPHAfon-MB μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ηχομόνωσης για χρήση σε ηχοπετάσματα και ηχομονωτικούς κλωβούς. Τα ηχομονωτικά πλαίσια προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν εύκολα στην τοποθέτηση έργων: βιομηχανικής ηχομόνωσης, περιβαλλοντικής ηχοπροστασίας αλλά και βελτίωσης ακουστικής χώρου.

Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά έργα ηχομόνωσης που έχουμε αναλάβει τόσο την προμήθεια όσο και την τοποθέτηση των ηχομονωτικών πλαισίων.

Για περισσότερες λύσεις που ενδεχομένως να ταιριάζουν περισσότερο με την εφαρμογή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.