Αμφιθέατρα

  • Μελέτη - κατασκευή ακουστικών παρεμβάσεων για την ακουστική αίθουσας παρουσιάσεων.

  • Ξύλινα ηχοαπορροφητικά πλαίσια ALPHAcoustic‐WP σε αμφιθέατρο

  • Βελτίωση ακουστικής σε αίθουσα παρουσιάσεων

  • Βελτίωση ακουστικής σε αμφιθέατρο

  • Ηχοαπορροφητικά Πλαίσια με Ύφασμα

  • Βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς σε αίθουσα παρουσιάσεων

  • Βελτίωση ακουστικής σε αίθουσα διαλέξεων

  • Βελτίωση ακουστικής σε συνεδριακό κέντρο

  • Βελτίωση ακουστικής διατηρώντας την αισθητική του χώρου

Η ακουστική στα αμφιθέατρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο αντήχησης. Ο συνιστώμενος χρόνος αντήχησης μπορεί να υπολογιστεί βάση του όγκου και της χρήσης μίας αίθουσας.

Ο χρόνος αντήχησης σε μία αίθουσα δεν είναι ο μόνος χρήσιμος ακουστικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα της ακουστικής μίας αίθουσας. Η ευκρίνεια, καταληπτότητα, η απώλεια σύμφωνων είναι μερικοί ακόμα ακουστικοί ορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μίας αίθουσας.

Σε αρκετές εφαρμογές για να τροποποιηθεί ο χρόνος αντήχησης συνίσταται η χρήση των ειδικών προϊόντων αρχιτεκτονικής ακουστικής ALPHAcoustic που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ηχο-απορροφητικά πλαίσια με ύφασμα, ALPHAcoustic-AP, ξύλινα ακουστικά πλαίσια, ALPHAcoustic-WP  κ.α.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές από την χρήση των προϊόντων ALPHAcoustic σε αμφιθέατρο εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας.