Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό Μετρήσεις Ηχομόνωσης Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου Μετρήσεις κραδασμών Ηχο-εκθεση εργαζομένων

Μετρήσεις

H ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ χρησιμοποιεί προηγμένα όργανα για μετρήσεις ήχου, ικανά για μέτρηση σε ευρύ φάσμα θορύβου και δονήσεων . Οι ηχομετρήσεις ακουστικής χώρου και οι κτιριακες ηχομετρήσεις  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

  • Χρόνος αντήχησης: Ο χρόνος αντήχησης είναι η πιο σημαντική παράμετρος για την ακουστική του χώρου. Ο χρόνος αντήχησης θα πρέπει να ταιριάζει με τη χρήση του δωματίου και να είναι εναρμονισμένος με τον προτεινόμενο από την βιβλιογραφεία χρόνο αντίχησης.
  • Ακουστική χώρου : Μια απλή μέτρηση του χρόνου αντήχησης δεν είναι επαρκής  για να καθοριστεί εάν οι ακουστικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την προβλεπόμενη χρήση του δωματίου. Οι παράμετροι που μπορούν χρησιμοποιηθόυν και να μετρηθούν είναι Impulse response, energy time curves, waterfall plots, frequencies, decay times of modal and others.
  • Ηχομόνωση: Στην κτιριακή ακουστική μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ηχομόνωση, ιδιαίτερα για χώρους όπως γραφεία,κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και οπουδήποτε η ηχομόνωση μεταξύ διαφορετικών χώρων αποτελεί βασική προυπόθεση
  • Μετρήσεις θορύβου. Στις μετρήσεις θορύβου περιλαμβάνονται οι ηχομετρήσεις θορύβου που προκύπτει από βιομηχανικές, μηχανολογικές και περιβαλλοντικές ηχητικές πηγές. Μεταξύ άλλων αυτό συμπεριλαμβάνει ηχομετρήσεις από ψύκτες κλιματισμού, Γεννήτριες, αυτοκινητόδρομους, τραίνα, αεροδρόμια, βιομηχανίες, κλιματιστικά κτλ
Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό
Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Ηχομετρήσεις από μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης κλιματισμού αλλά και γεννήτριες ρεύματος διαβάστε περισσότερα →

Μετρήσεις Ηχομόνωσης
Μετρήσεις Ηχομόνωσης

Ηχομετρήσεις κτηριακής ηχοπροστασίας από αερόφερτο ή δομόφερτο θόρυβο, όπως Rw' και Lnw' σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα διαβάστε περισσότερα →

Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου
Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου

Μετρήσεις θορύβου εξωτερικού χώρου σε αυτοκινητόδρομους, τρένα, αεροδρόμια, ανοικτά εργοτάξια κτλ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία διαβάστε περισσότερα →

Μετρήσεις κραδασμών
Μετρήσεις κραδασμών

Η μελέτες αντικραδασμικής προστασίας έχουν ως αντικείμενο την μείωση των μεταφερόμενων δονήσεων διαβάστε περισσότερα →

Ηχο-εκθεση εργαζομένων
Ηχο-εκθεση εργαζομένων

Η μέτρηση του θορύβου στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος αποτελεί βασικό παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος. διαβάστε περισσότερα →