Αρχιτεκτονική Ακουστική Κτιριακή ηχομόνωση Περιβαλλοντικός Θόρυβος Βιομηχανικός θόρυβος Ψύξη, θέρμανση και Κλιματισμός Θόρυβος στον εργασιακό χώρο Μελέτες Δονήσεων Επιστημονική δραστηριότητα

Μελέτες

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν.

Η εκπόνηση των μελετών αυτών στηρίζεται στην μεγάλη εμπειρία σε θέματα ακουστικής της μελετητικής ομάδας μας, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας με την χρήση εξειδικευμένων ακουστικών προγραμμάτων και πολύχρονης εμπειρίας σε παρόμοια έργα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται βελτιστοποίηση του σχήματος και των υλικών επένδυσης με σκοπό την επίτευξη άρτιων προδιαγραφών ακουστικής άνεσης.

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε σύνταξη προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή ακουστικών επεμβάσεων. Ενδεικτικές εφαρμογές: σε χώρους συναυλιών, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εκκλησίες, studio ηχογράφησης, home cinema κλπ.

Αρχιτεκτονική Ακουστική
Αρχιτεκτονική Ακουστική

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει μελέτες ακουστικής, στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της μελετητικής ομάδας. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, προβλέπεται η ακουστική συμπεριφορά αιθουσών πριν αυτές κατασκευαστούν. διαβάστε περισσότερα →

Κτιριακή ηχομόνωση
Κτιριακή ηχομόνωση

Χρησιμοποιούμε ειδικά ακουστικά προγράμματα για την πρόβλεψη μετάδοσης του θορύβου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 12354 διαβάστε περισσότερα →

Περιβαλλοντικός Θόρυβος
Περιβαλλοντικός Θόρυβος

Οι ηχομετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου αφορούν τον θόρυβο που εκπέμπεται προς το περιβάλλον από διάφορες ηχητικές πηγές (κυρίως αφορά μέσα μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας). διαβάστε περισσότερα →

Βιομηχανικός θόρυβος
Βιομηχανικός θόρυβος

Σε περίπτωση που μια βιομηχανική εγκατάσταση είναι στη φάση του σχεδιασμού ή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι ακουστικοί σύμβουλοι μας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ακουστικό λογισμικό προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτιμώμενης ηχοστάθμης προς το περιβάλλον. διαβάστε περισσότερα →